S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

                  

 

                     Heureka.sk - overené hodnotenie obchodu ivamarket.sk

 

 

 

 

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

I.R.DYNAMIC,s.r.o.
Vážska 350
925 52 Šoporňa
tel: +421903652055 alebo +421 905 909 166
rkomada(a)outlook.sk

NAJPREDÁVANEJŠIE

ANKETA

REKLAMAČNÝ FORMULÁR NA STIAHNUTIE:          KLIKNITE TU


»
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.ivamarket.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť I. R. DYNAMIC, s.r.o.  so sídlom Vážska 350 ,925 52 Šoporňa ,IČO 47 424 931  zapísaná  u Okresného úradu v Galante , číslo živnostenského registra 220-29369 , e - mail:info@ivamarket.sk tel.:0903 652 055

Prevádzkovateľ  je platcom DPH.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

 Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

OBJEDNANIE TOVARU

Tovar uvedený na stránkach v sekcii Internetový obchod je možné objednať:

- prostredníctvom internetovej stránky priamo v internetovom obchode alebo
- e-mailom na adrese info@ivamarket.sk alebo
- telefonicky na tel.č.0903652055

O obdržaní objednávky prostredníctvom internetového obchodu je zákazník v prípade uvedenia e-mailovej adresy informovaný automatickou správou zaslanou na uvedenú e-mailovú adresu. V prípade, ak potvrdenie objednávky nenájdete v doručenej pošte, skontrolujte si priečinok pre Spam. Odosielateľom automatickej správy je www.ivamarket.sk prostredníctvom e-mailovej adresy objednávky@ivamarket.sk info@ivamarket.sk ,ivamarket@ivamarket.sk
Ak do dvoch pracovných dní od obdržania objednávky nedostanete od spoločnosti e-mailovú správu o odoslaní tovaru, príp. jeho nedostupnosti, kontaktujte spoločnosť telefonicky na tel.č. 0905 882 474
Objednaný tovar posielame výhradne prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. obvykle do piatich pracovných dní od zaregistrovania objednávky v systéme internetového obchodu.

 CENY

Predajné ceny na stránkach sú uvedené v eurách konečné . Spoločnosť  je platcom DPH. Súčasťou cien uvedených na stránkach www.ivamarket.sk nie sú poplatky za poštovné a balné ani príplatky za zvolený spôsob platby za tovar. Tieto poplatky a príplatky sú uvedené v obchodných podmienkach v nasledujúcich odstavcoch.

Akciové ceny tovarov sú platné do dátumu uvedeného v detailoch konkrétneho tovaru alebo do vypredania zásob.
Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu cien. Spoločnosť sa zároveň zaväzuje uplatniť zákazníkovi ceny uvedené na stránkach v čase uskutočnenia objednávky.

Spôsob platby

 Objednanie tovaru je jednoduché - žiadne kreditné karty nie sú potrebné.Nič neplatíte dopredu, až pri dodaní tovaru /dobierkou/. K cene tovaru budú pripočítané náklady na poštovné.

 

SPÔSOB DODANIA A PREVZATIA TOVARU

Tovar posiela spoločnosť zákazníkovi prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. 

Zákazník si môže vybrať, či chce tovar doručiť:

- ako zásielku na poštu  alebo
- ako zásielku na presnú adresu dodania alebo

Vo všetkých prípadoch posiela Slovenská pošta, a.s. zákazníkovi avízo o doručení balíka na poštu alebo na presnú adresu dodania prostredníctvom e-mailovej správy alebo textovej správy. Je preto dôležité uviesť pri objednávaní tovaru funkčnú e-mailovú adresu a správne a funkčné telefónne číslo.
V prípade zásielky na presnú adresu dodania uvádzajte, prosím, adresu, na ktorej sa zdržiavate počas dňa. Poštový kuriér doručuje zásielky v pracovných dňoch obvykle medzi 7:30 hod. a 15:30 hod.
Za nedoručenie a prípadné vrátenie tovaru odosielateľovi a všetky poplatky s tým súvisiace z dôvodu uvedenia nesprávnych údajov zákazníka preberá plnú zodpovednosť zákazník.
V prípade, že zákazník neprevezme tovar doručený v súlade s objednávkou, ktorú uskutočnil v internetovom obchode spoločnosti a nezrušil písomnou formou pred jej odoslaním, bude zákazníkovi účtovaný POPLATOK ZA NEPREVZATIE ZÁSIELKY vo výške poštovného a balného podľa vystavenej faktúry k objednanému tovaru plus STORNO POPLATOK vo výške 1,00 Eur.
Tým nie sú dotknuté práva spoločnosti na účtovanie ďalších poplatkov a nákladov preukázateľne vynaložených na vrátenie neprevzatej zásielky spoločnosti.

 POPLATKY ZA DOPRAVU

 K cenám tovaru uvedeným na stránkach účtuje spoločnosť, okrem iných, nasledujúce poplatky za poštovné a balné podľa druhu zásielky, ktorú si zákazník pri objednávaní zvolil:

 

Do hmotnosti

Balík na adresu
(predajná cena v EUR)

Balík na poštu
(predajná cena v EUR)

5 kg

3,90 €

2,70 €

10 kg

4,90 €

3,70 €

 K cene za balík sa účtuje platba za dobierku 1,20 €.

V prípade objednávky, ktorej súhrnná cena za tovar je  70 EUR, nie je kupujúcemu účtované poštovné  – je zdarma.

 

DODACIE LEHOTY

Objednávky zákazníkov vybavuje spoločnosť v rámci dostupnosti jednotlivých tovarov na sklade alebo sklade dodávateľa. Ak je objednaný tovar na sklade, spoločnosť ho expeduje zväčša do 5 až 10 pracovných dní po prijatí objednávky najneskôr však do 30 dní ak pri tovare nie je uvedená iná lehota. V prípade, že objednaný tovar sa na sklade nenachádza, spoločnosť informuje zákazníka v zákonnej lehote o tejto skutočnosti a o možnom dodacom termíne. V prípade, že objednaný  tovar bude k dispozícii až po tridsiatich dňoch odo dňa prijatia objednávky, má zákazník právo na odstúpenie od uskutočnenej objednávky. O takomto odstúpení je povinný bezodkladne písomne informovať spoločnosť.

V prípade, ak sa v rámci jednej objednávky niektorý tovar na sklade nachádza a iný bude k dispozícii najskôr po 14 dňoch od uskutočnenia objednávky, spoločnosť sa dohodne so zákazníkom, či si žiada odoslať tovar, ktorý je na sklade ihneď a momentálne nedostupný tovar dodatočne alebo žiada zaslanie kompletnej objednávky naraz. Poštovné a balné pri rozdelení tovaru na dve, príp. viac zásielok na žiadosť zákazníka, znáša v plnom rozsahu zákazník.
 Prepravná lehota zásielok závisí od podmienok prepravcu, aktuálne Slovenskej pošty, a.s. Spoločnosť nemá žiadnu možnosť ju ovplyvniť. 
Pri zvolenej zásielke ako balík na poštu alebo ako balík na presnú adresu dodania uvádza Slovenská pošta, a.s. doručenie do dvoch pracovných dní od dátumu podania zásielky. Pri expresnom balíku na presnú adresu dodania uvádza Slovenská pošta, a.s. doručenie do 24 hodín od dátumu podania zásielky.

Spoločnosť neručí za žiadne škody spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom.

V prípade neobdržania zásielky v lehote stanovenej Slovenskou poštou, a.s. je zahájené vyšetrovanie na strane prepravcu, ktoré môže trvať niekoľko dní. Počas tejto lehoty nie je možné uskutočniť žiadnu peňažnú náhradu, alebo zásielku znovu zaslať.
Spoločnosť neručí ani za oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, ako aj za poškodenie zavinené doručovateľom.

Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!Kupujúci spotrebiteľ bezodkladne po prevzatí vizuálne skontroluje akosť a množstvo produktu a v prípade nezrovnalostí kontaktuje obratom predávajúceho. V prípade, že je zásielka viditeľne poškodená už pri preberaní od dopravcu, kupujúci tovar neprevezme, spíše s prepravcom protokol a o tejto skutočnosti informuje predávajúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

Ak sa zákazník rozhodne objednaný a odoslaný tovar neprevziať bez toho, aby zrušil objednávku pred jej odoslaním, je povinný zaplatiť spoločnosti náklady na poštovné, balné a spätné odoslanie zásielky.

 Záruka

Záručná doba je zo zákona 24 mesiacov. Ak je na obale tovaru, v popise e-shopu alebo v návode vyznačená iná záručná doba, platí tá, ale nemôže byť kratšia ako 24 mesiacov.

 

REKLAMÁCIE TOVARU

Pri uplatnení reklamácie kupujúci tovar zašle zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe  na adresu spoločnosti:

I.R.DYNAMIC,s.r.o.

Vážska 350

925 52 Šoporňa

telefón 0903 652 055


K reklamovanému tovaru treba priložiť kópiu faktúry a sprievodný list s dôvodom reklamácie. Reklamovaný tovar neposielajte na dobierku!

Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúča sa tovar poistiť. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

 

 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. V prípade ak ide o vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu veci, môže kupujúci požadovať poskytnutie primeranej zľavy z ceny.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 Predmetom reklamácie nie sú najmä:


- audiovizuálne nosiče, audionosiče, videonosiče, ktoré nie sú v pôvodnom originálnom neporušenom balení alebo ich prehrávanie nie je možné z dôvodu nedostatočného prístrojového vybavenia na strane zákazníka (napr. počítač s malou pamäťou a pod.)
- knihy, okrem tých, ktoré javia očividné známky poškodenia spôsobeného pri ich výrobe (np. chýbajúce strany, nečitateľné strany a pod.)
- tovar, ktorý nie je kompletný (vrátene príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný)
- tovar, ktorého povaha výrobku to neumožňuje (np. download a pod.)

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

 

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na odstúpenie odoslaný (pošta, email, formulár apod.) predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar, alebo inak jeho zaslanie spotrebiteľom preukázané) cenu zaplatenú za tovar alebo za službu, ktorú spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby (vrátane poštovného, nákladov na dopravu, dodanie apod., ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu). Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté) spotrebiteľ na adresu pre odstúpenie od zmluvy alebo prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie a zároveň je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia zaslať tovar späť na adresu:

I.R.DYNAMIC,s.r.o.

Vážska 350

925 52 Šoporňa

telefón 0903 652 055

 

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu alebo formulára na odstúpenie, je predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom potvrdenie.

Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú čiastku/cenu v zákonnej 14 dňovej lehote rovnakým spôsobom platby, ktorým spotrebiteľ zaplatil pre získanie tovaru alebo služby, alebo iným spôsobom platby na základe dohody so spotrebiteľom.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomne poskytnuté plnenia. 

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a)  poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

h) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

i) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

j) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Ochrana osobných údajov

 

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly v takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami.

3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.

6. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane

7. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

8. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov.

9. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

 

NÁZORY A PRIPOMIENKY


Všetky otázky, názory a pripomienky zaslané návštevníkmi stránok spoločnosti sú čítané a kontrolované administrátorom stránok. Spoločnosť si vyhradzuje právo zamietnuť alebo pozmeniť všetky neetické a nezákonné komentáre (klamlivá reklama, hanlivé prejavy, urážky, poznámky mimo témy, atď).
 

 

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj 
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1 
Odbor výkonu dozoru   
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23   

Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

 

Alternatívne riešenie sporov

 V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na túto žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť obrátiť sa na súd nie je podaním návrhu dotknutá.

Subjektmi, ktoré sú oprávnené riešiť alternatívne spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom sú Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný subjekt vedený v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

 Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné, subjekt alternatívneho riešenia sporov môže na svojom webovom sídle uverejniť poplatkovú povinnosť za návrh na začatie, poplatok však nesmie byť vyšší ako 5 eur.

Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Záverečné ustanovenia


Obchodné podmienky podliehajú slovenskému právu. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za nedodržanie zmluvy v prípade nepredvídateľných okolností, v prípade poruchy alebo čiastkového či generálneho štrajku poštových, dopravných alebo komunikačných služieb, v prípade povodní, požiaru alebo vojny.

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za nepriame škody, prevádzkové straty, straty na zisku, straty príležitostí, škody alebo náklady, ktoré by mohli vzniknúť ako dôsledok nákupu niektorého z výrobkov na stránkach www.ivamarket.sk
Spoločnosť upozorňuje svojich zákazníkov, aby si vhodným spôsobom uložili údaje obsiahnuté v zakúpenom tovare. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu údajov, súborov a všeobecne za akúkoľvek škodu zapríčinenú nesprávnym uložením údajov obsiahnutých v zakúpenom tovare.

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho zaobchádzania s tovarom, ktorý je k dispozícii na jej stránkach. Pokiaľ nie je možné používať výrobky z dôvodu nezlúčiteľnosti materiálu, zákazník nemôže požadovať žiadne odškodnenie, vrátenie peňažnej čiastky ani obviniť spoločnosť.

Hypertextové odkazy na stránkach môžu viesť na iné stránky ako sú stránky www.ivamarket.sk . Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, ak by obsah týchto stránok porušoval platné právne ustanovenia a predpisy.

Zodpovednosť spoločnosti v iných prípadoch je obmedzená cenou objednaného tovaru. 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 9.2.2018.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

 

 

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.ivamarket.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť I.R.DYNAMIC,s.r.o. s.r.o. so sídlom Vážska 350 ,925 52 Šoporňa ,IČO 47 424 931  zapísaná  u Okresného úradu v Galante , číslo živnostenského registra 220-29369, e - mail:info@ivamarket.sk tel.: 0903 652 055

Prevádzkovateľ  je platcom DPH.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

 Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

OBJEDNANIE TOVARU

Tovar uvedený na stránkach v sekcii Internetový obchod je možné objednať:

- prostredníctvom internetovej stránky priamo v internetovom obchode alebo
- e-mailom na adrese info@ivamarket.sk alebo
- telefonicky na tel.č. 0903 652 055

O obdržaní objednávky prostredníctvom internetového obchodu je zákazník v prípade uvedenia e-mailovej adresy informovaný automatickou správou zaslanou na uvedenú e-mailovú adresu. V prípade, ak potvrdenie objednávky nenájdete v doručenej pošte, skontrolujte si priečinok pre Spam. Odosielateľom automatickej správy je www.ivamarket.sk prostredníctvom e-mailovej adresy objednávky@ivamarket.sk info@ivamarket.sk.
Ak do dvoch pracovných dní od obdržania objednávky nedostanete od spoločnosti e-mailovú správu o odoslaní tovaru, príp. jeho nedostupnosti, kontaktujte spoločnosť telefonicky na tel.č. 0903 652 055
Objednaný tovar posielame výhradne prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. obvykle do piatich pracovných dní od zaregistrovania objednávky v systéme internetového obchodu.

 CENY

Predajné ceny na stránkach sú uvedené v eurách konečné . Spoločnosť  je platcom DPH. Súčasťou cien uvedených na stránkach www.ivamarket.sk nie sú poplatky za poštovné a balné ani príplatky za zvolený spôsob platby za tovar. Tieto poplatky a príplatky sú uvedené v obchodných podmienkach v nasledujúcich odstavcoch.

Akciové ceny tovarov sú platné do dátumu uvedeného v detailoch konkrétneho tovaru alebo do vypredania zásob.
Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu cien. Spoločnosť sa zároveň zaväzuje uplatniť zákazníkovi ceny uvedené na stránkach v čase uskutočnenia objednávky.

Spôsob platby

 

1.) DOBIERKA

Prepravcovi (Slovenská pošta, a.s.) uhradíte čiastku až pri prevzatí tovaru v hotovosti .

2.) BANKOVÝ PREVOD 

PLATBU MÔŽETE USKUTOČNIŤ VOPRED BANKOVÝM PREVODOM NA NÁŠ ÚČET. PO ODOSLANÍ OBJEDNÁVKY SÚ VÁM POTREBNÉ ÚDAJE (ČÍSLO ÚČTU, ČIASTKA, VARIABILNÝ SYMBOL = ČÍSLO OBJEDNÁVKY) ZASLANÉ EMAILOM A SÚČASNE SÚ ZOBRAZENÉ NA OBRAZOVKE. PENIAZE SÚ PRIPÍSANÉ NA NÁŠ ÚČET V PRIEBEHU 2 PRACOVNÝCH DNÍ. V PRÍPADE, ŽE JE TOVAR SKLADOM, ODOSIELAME ZÁSIELKU IHNEĎ PO PRIPÍSANÍ PLATBY. PRI PREVZATÍ ZÁSIELKY UŽ NEPLATÍTE NIČ.

Platby:

č.účtu: 25 7446 6001/5600

IBAN: SK07 5600 0000 0025 7446 6001

Swift/BIC:KOMASK2X

K cene tovaru budú pripočítané náklady na poštovné.

SPÔSOB DODANIA A PREVZATIA TOVARU

Tovar posiela spoločnosť zákazníkovi prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. 

Zákazník si môže vybrať, či chce tovar doručiť:

- ako zásielku na poštu  alebo
- ako zásielku na presnú adresu dodania alebo

Vo všetkých prípadoch posiela Slovenská pošta, a.s. zákazníkovi avízo o doručení balíka na poštu alebo na presnú adresu dodania prostredníctvom e-mailovej správy alebo textovej správy. Je preto dôležité uviesť pri objednávaní tovaru funkčnú e-mailovú adresu a správne a funkčné telefónne číslo.
V prípade zásielky na presnú adresu dodania uvádzajte, prosím, adresu, na ktorej sa zdržiavate počas dňa. Poštový kuriér doručuje zásielky v pracovných dňoch obvykle medzi 7:30 hod. a 15:30 hod.
Za nedoručenie a prípadné vrátenie tovaru odosielateľovi a všetky poplatky s tým súvisiace z dôvodu uvedenia nesprávnych údajov zákazníka preberá plnú zodpovednosť zákazník.
V prípade, že zákazník neprevezme tovar doručený v súlade s objednávkou, ktorú uskutočnil v internetovom obchode spoločnosti a nezrušil písomnou formou pred jej odoslaním, bude zákazníkovi účtovaný POPLATOK ZA NEPREVZATIE ZÁSIELKY vo výške poštovného a balného podľa vystavenej faktúry k objednanému tovaru plus STORNO POPLATOK vo výške 1,00 Eur.
Tým nie sú dotknuté práva spoločnosti na účtovanie ďalších poplatkov a nákladov preukázateľne vynaložených na vrátenie neprevzatej zásielky spoločnosti.

 POPLATKY ZA DOPRAVU

 K cenám tovaru uvedeným na stránkach účtuje spoločnosť, okrem iných, nasledujúce poplatky za poštovné a balné podľa druhu zásielky, ktorú si zákazník pri objednávaní zvolil:

 

Do hmotnosti

Balík na adresu
(predajná cena v EUR)

Balík na poštu
(predajná cena v EUR)

2kg

3,80

2,95

5 kg

3,90 €

4,30 €

10 kg

4,90 €

3,70 €

 K cene za balík sa účtuje platba za dobierku 1,30 €.

V prípade objednávky, ktorej súhrnná cena za tovar je  70 EUR, nie je kupujúcemu účtované poštovné  – je zdarma.

 

DODACIE LEHOTY

Objednávky zákazníkov vybavuje spoločnosť v rámci dostupnosti jednotlivých tovarov na sklade alebo sklade dodávateľa. Ak je objednaný tovar na sklade, spoločnosť ho expeduje zväčša do 5 až 10 pracovných dní po prijatí objednávky najneskôr však do 30 dní ak pri tovare nie je uvedená iná lehota. V prípade, že objednaný tovar sa na sklade nenachádza, spoločnosť informuje zákazníka v zákonnej lehote o tejto skutočnosti a o možnom dodacom termíne. V prípade, že objednaný  tovar bude k dispozícii až po tridsiatich dňoch odo dňa prijatia objednávky, má zákazník právo na odstúpenie od uskutočnenej objednávky. O takomto odstúpení je povinný bezodkladne písomne informovať spoločnosť.

V prípade, ak sa v rámci jednej objednávky niektorý tovar na sklade nachádza a iný bude k dispozícii najskôr po 14 dňoch od uskutočnenia objednávky, spoločnosť sa dohodne so zákazníkom, či si žiada odoslať tovar, ktorý je na sklade ihneď a momentálne nedostupný tovar dodatočne alebo žiada zaslanie kompletnej objednávky naraz. Poštovné a balné pri rozdelení tovaru na dve, príp. viac zásielok na žiadosť zákazníka, znáša v plnom rozsahu zákazník.
 Prepravná lehota zásielok závisí od podmienok prepravcu, aktuálne Slovenskej pošty, a.s. Spoločnosť nemá žiadnu možnosť ju ovplyvniť. 
Pri zvolenej zásielke ako balík na poštu alebo ako balík na presnú adresu dodania uvádza Slovenská pošta, a.s. doručenie do dvoch pracovných dní od dátumu podania zásielky. Pri expresnom balíku na presnú adresu dodania uvádza Slovenská pošta, a.s. doručenie do 24 hodín od dátumu podania zásielky.

Spoločnosť neručí za žiadne škody spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom.

V prípade neobdržania zásielky v lehote stanovenej Slovenskou poštou, a.s. je zahájené vyšetrovanie na strane prepravcu, ktoré môže trvať niekoľko dní. Počas tejto lehoty nie je možné uskutočniť žiadnu peňažnú náhradu, alebo zásielku znovu zaslať.
Spoločnosť neručí ani za oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, ako aj za poškodenie zavinené doručovateľom.

Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!Kupujúci spotrebiteľ bezodkladne po prevzatí vizuálne skontroluje akosť a množstvo produktu a v prípade nezrovnalostí kontaktuje obratom predávajúceho. V prípade, že je zásielka viditeľne poškodená už pri preberaní od dopravcu, kupujúci tovar neprevezme, spíše s prepravcom protokol a o tejto skutočnosti informuje predávajúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

Ak sa zákazník rozhodne objednaný a odoslaný tovar neprevziať bez toho, aby zrušil objednávku pred jej odoslaním, je povinný zaplatiť spoločnosti náklady na poštovné, balné a spätné odoslanie zásielky.

 Záruka

Záručná doba je zo zákona 24 mesiacov. Ak je na obale tovaru, v popise e-shopu alebo v návode vyznačená iná záručná doba, platí tá, ale nemôže byť kratšia ako 24 mesiacov.

 

REKLAMÁCIE TOVARU

Pri uplatnení reklamácie kupujúci tovar zašle zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe  na adresu spoločnosti:

I.R.DYNAMIC,s.r.o.

Vážska 350

925 52 Šoporňa

telefón 0903 652 055


K reklamovanému tovaru treba priložiť kópiu faktúry a sprievodný list s dôvodom reklamácie. Reklamovaný tovar neposielajte na dobierku!

Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúča sa tovar poistiť. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

 

 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. V prípade ak ide o vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu veci, môže kupujúci požadovať poskytnutie primeranej zľavy z ceny.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 Predmetom reklamácie nie sú najmä:


- audiovizuálne nosiče, audionosiče, videonosiče, ktoré nie sú v pôvodnom originálnom neporušenom balení alebo ich prehrávanie nie je možné z dôvodu nedostatočného prístrojového vybavenia na strane zákazníka (napr. počítač s malou pamäťou a pod.)
- knihy, okrem tých, ktoré javia očividné známky poškodenia spôsobeného pri ich výrobe (np. chýbajúce strany, nečitateľné strany a pod.)
- tovar, ktorý nie je kompletný (vrátene príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný)
- tovar, ktorého povaha výrobku to neumožňuje (np. download a pod.)

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

 

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na odstúpenie odoslaný (pošta, email, formulár apod.) predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar, alebo inak jeho zaslanie spotrebiteľom preukázané) cenu zaplatenú za tovar alebo za službu, ktorú spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby (vrátane poštovného, nákladov na dopravu, dodanie apod., ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu). Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté) spotrebiteľ na adresu pre odstúpenie od zmluvy alebo prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie a zároveň je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia zaslať tovar späť na adresu:

I.R.DYNAMIC, s.r.o.

Vážska 350

925 52 Šoporňa

 

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu alebo formulára na odstúpenie, je predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom potvrdenie.

Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú čiastku/cenu v zákonnej 14 dňovej lehote rovnakým spôsobom platby, ktorým spotrebiteľ zaplatil pre získanie tovaru alebo služby, alebo iným spôsobom platby na základe dohody so spotrebiteľom.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomne poskytnuté plnenia. 

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a)  poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

h) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

i) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

j) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Ochrana osobných údajov

 

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly v takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami.

3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.

6. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane

7. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

8. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov.

9. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

 

NÁZORY A PRIPOMIENKY


Všetky otázky, názory a pripomienky zaslané návštevníkmi stránok spoločnosti sú čítané a kontrolované administrátorom stránok. Spoločnosť si vyhradzuje právo zamietnuť alebo pozmeniť všetky neetické a nezákonné komentáre (klamlivá reklama, hanlivé prejavy, urážky, poznámky mimo témy, atď).
 

 

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj 
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1 
Odbor výkonu dozoru   
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23   

Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

 

Alternatívne riešenie sporov

 V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na túto žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť obrátiť sa na súd nie je podaním návrhu dotknutá.

Subjektmi, ktoré sú oprávnené riešiť alternatívne spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom sú Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný subjekt vedený v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

 Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné, subjekt alternatívneho riešenia sporov môže na svojom webovom sídle uverejniť poplatkovú povinnosť za návrh na začatie, poplatok však nesmie byť vyšší ako 5 eur.

Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Záverečné ustanovenia


Obchodné podmienky podliehajú slovenskému právu. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za nedodržanie zmluvy v prípade nepredvídateľných okolností, v prípade poruchy alebo čiastkového či generálneho štrajku poštových, dopravných alebo komunikačných služieb, v prípade povodní, požiaru alebo vojny.

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za nepriame škody, prevádzkové straty, straty na zisku, straty príležitostí, škody alebo náklady, ktoré by mohli vzniknúť ako dôsledok nákupu niektorého z výrobkov na stránkach www.ivamarket.sk
Spoločnosť upozorňuje svojich zákazníkov, aby si vhodným spôsobom uložili údaje obsiahnuté v zakúpenom tovare. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu údajov, súborov a všeobecne za akúkoľvek škodu zapríčinenú nesprávnym uložením údajov obsiahnutých v zakúpenom tovare.

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho zaobchádzania s tovarom, ktorý je k dispozícii na jej stránkach. Pokiaľ nie je možné používať výrobky z dôvodu nezlúčiteľnosti materiálu, zákazník nemôže požadovať žiadne odškodnenie, vrátenie peňažnej čiastky ani obviniť spoločnosť.

Hypertextové odkazy na stránkach môžu viesť na iné stránky ako sú stránky www.ivamarket.sk . Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, ak by obsah týchto stránok porušoval platné právne ustanovenia a predpisy.

Zodpovednosť spoločnosti v iných prípadoch je obmedzená cenou objednaného tovaru. 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 9.2.2018.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky boli konzultované so spoločnosťou  nakupujbezpecne.sk,   s.r.o. ,  ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky www.nakupujbezpecne.sk  Toto potvrdzuje udelený certifikát.

 


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

AK STE KADERNÍČKA - KADERNÍK,

PREJDITE

na e shop určený pre kaderníctva

www.ivamarketprekadernictva.sk

Kliknite tu


NOVINKY


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV


Pricemania.sk – Porovnanie cien
MzY5NmU0NW